Default Predict

Default Predict är en kreditupplysningstjänst för företag som vill optimera och automatisera sina kreditbeslut mot svenska privatpersoner. Ett beslutsstöd baserat på machine learning hjälper företag att minska kreditförluster och öka antalet beviljade krediter.

Läs mer på www.defaultpredict.se