Ratlibris

Ratlibris är Nodeus Groups utgivare av tryckta produkter, flygblad, informationsmaterial och kataloger av olika format. Produkterna distribueras som tryckta fysiska exemplar eller som tryckta, digitala PDF:er. Försäljningen sker både via OEM och som egen utgivning via koncernens olika sälj- och marknadsföringsbolag, främst Ratsit, Ratbiz och Checkbiz.

Tryckta taxeringskalendrar har getts ut i Sverige i mer än hundra år som kreditupplysning med personuppgifter som inkomst och betalningskapacitet. De kan användas för risk- och kreditbedömning samt för spärrlistor av olika slag över riskfyllda eller dåliga betalare.