Safenode

Safenode med dotterbolagen Kreditupplysning Safenode Sverige AB och Safenode Assessment AB är Nodeuskoncernens verksamheter inom kredit- och riskinformation. Bolagen har kreditupplysningstillstånd och verkar inom KUL-lagstiftningen.

Kreditupplysning Safenode Sverige AB är koncernens huvudsakliga säljkanal för kreditupplysningsinformation med krav på så kallad omfrågadkopia på utlämnad kreditinformation.

Safenode Assessment AB utvecklar beslutsstödsystem, statistiska modeller och algoritmer som förutspår det ekonomiska utfallet beroende på de beslut som tas i olika situationer. Bolaget tar även fram Nodeuskoncernens risk- och kreditscoringmodeller, för såväl individer som företag.