Förvärvs- och expansionsemission

Emissionen är övertecknad och stängd. Tilldelning är genomförd och avräkningsnotor är skickade.

Informationsmemorandum Tertialrapport januari-augusti 2019

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Lars Save, CEO
Telefon: 070-590 18 22
E-post: lars.save@nodeus.se