Koncernledning, vd:ar och rådgivare

Koncernens ledning har tillsammans över två hundra års erfarenhet inom informationsbranschen,bland annat från ledande befattningar hos Bisnode, UC och Bonnier.

Lars Save

CEO

Lars är grundaren av Nodeus Group och har i sin roll som CEO ansvar för affärsutveckling, ledning och strategi. Utöver civilingenjörsexamen från KTH, har Lars drivit och suttit i ledningen för flera större bolag.

Andreas Enblom

Vice CEO och CTO

Andreas är IT- och utvecklingsansvarig hos Nodeus Group och driver Idédata Marketing och Kreditupplysning.se. I grunden är han civilingenjör i datateknik och doktor i matematik från KTH.

Carina Erlandsson

CFO

Carina är Nodeus Groups ekonomichef och arbetar med ekonomisk uppföljning och affärsutveckling. Som utbildningsbakgrund har Carina en magister i internationell ekonomi från LiU.

Kristoffer Andersson

CMO/CSO

Kristoffer är marknads- och försäljningschef på Nodeus Group, med bred kompetens inom ekonomi och marknadsföring. Han driver bolagen Checkbiz och Pilane.

Per Hallerby

Ordförande

Per är en professionell och rutinerad styrelseledamot med erfarenhet av såväl onoterade som börsnoterade bolag, exempelvis Addnode AB och Empir Group AB.

Peter Andeby

Ledamot

Peter har arbetat med rådgivning till näringslivet under snart 25 år. Han deltar aktivt i flera entreprenörsnätverk med syfte att skapa bättre villkor för företag och dess ägare.

Anders Johansson

Ledamot

Anders driver Ratsit.se, Ratbiz.se och Ratnode och är även ledamot i Nodeus Groups styrelse. I botten har Anders en ingenjörsexamen från Chalmers .

Lars Forsell

VD för Safenode Asessment

Lars driver Default Predict och Yellow Belly, Safenodes statistiska modellering av kreditvärdighet. Han är civilingenjör från KTH och har i många år arbetat med forskning och utveckling inom beslutsstödsystem.

Anders Glantz

VD för Compnode

Anders leder och driver Compnodes och Kompass verksamheter i Sverige och Finland som han har ca 20 års gedigen branscherfarenhet från.

Henning Larsen

Vd för Risk Assesment Danmark

Henning har sedan 1989 arbetat som vd för såväl lokala som globala företag inom affärsinformation, och har sin specialistkompetens inom bransch- och räkenskapsinformation.

Peter Norrgård

VD för Mednode

Peter driver Mednodes och Medminds verksamheter i Sverige. Med sig i bagaget har han mer än trettio års erfarenhet från olika befattningar inom Life Science-industrin.

Peter Ågren

Rådgivare

Peter har en bakgrund som civilekonom vid högskolan i Karlstad och hjälper bolagen inom Nodeus Group med rådgivning inom M&A-frågor.

Mats Erwald

Rådgivare

Mats är en senior ledare med många års erfarenhet av att leda både stora och små verksamheter inom digital affärsinformation. Han är idag inhyrd COO på deltid.

Jonas Edstrom

Rådgivare och ledamot

Jonas är inhyrd för att rådge koncernen i legala frågor kring personuppgiftshantering och för att ge vägledning kring hanteringen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR).