Exempel på verksamheter:

Kort om Nodeus Group

Nodeus Group förvärvar, startar och utvecklar bolag som tillhandahåller beslutsstödtjänster inom kredit-, marknads- och affärsinformation. Idag består koncernen av 25 bolag som är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Verksamheterna drivs i självständiga dotterbolag där entreprenörerna har fullt resultatansvar gentemot koncernen. Nodeus Group stöttar dotterbolagen med data, finansiering, redovisning, IT, marknadsföring och juridisk rådgivning.

Koncernen bildades år 2015 av Lars Save som tidigare grundat bland annat Bisnode, Addnode och Empir Group. År 2018 var vi 33 anställda och omsatte 74 MSEK. Idag är vi 37 anställda med en budgeterad omsättning på 84 MSEK. Vårt mål är att forsätta växa i samma takt och att inom ett par år omsätta minst 100 MSEK.

Läs mer om oss i vår broschyr

Vill du ingå i Nodeus Group?

Vi är alltid intresserade av att undersöka affärsmöjligheterna med nya företag till koncernen.

Kontakta oss