IDM Adress

IDM Adress är en tjänst för direktmarknadsföring som innehåller majoriteten av Sveriges adresser. Informationen om adressaterna är insamlad från olika källor och från publikationer av vår redaktion. Delar av informationen används för att, med hjälp av bland annat statistik, socio-demografiska kluster och marknadsföringsmodeller, bearbeta leads, DM-urval och externa register.

Läs mer på www.idm-adress.se