Idédata

Idédata är ett av Sveriges ledande företag när det gäller urvals- och registervårdtjänster via återförsäljare. Vi är också en av landets största adress- och telefonnummerleverantörer till den professionella DM/TM-marknaden.

Idédata samlar information om svenska adressater från olika källor och publikationer som sedan bearbetas av vår egen redaktion.

Läs mer på www.idedata.se